پنج شنبه, 30 مهر 1394 ساعت 11:32

دستورالعمل عضويت اعضاي حقوقي درسازمان استاني

دستورالعمل عضويت اعضاي حقوقي درسازمان استاني
- تاريخ تصويب دستورالعمل 1381/10/12
- تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 1 ) دستورالعمل 1385/08/11

ماده 1- تعاريف :
1- سازمان مركزي – عبارت اختصاري است كه بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.
2- سازمان استان – عبارت اختصاري است كه بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده ميشود.
3- شوراي مركزي – عبارت اختصاري است كه بجاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.
4- شوراي استان – عبارت اختصاري است كه بجاي شوراي استان سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود.
5- اشخاص حقوقي – عبارتند از شركتها و مؤسساتي كه در زمينه مهندسين مشاور، پيمانكاران، توليدي، خدماتي و فني در بخش كشاورزي فعاليت مي نمايند و به ثبت رسيده اند.
ماده 2- شرائط اشخاص حقوقي بشرح زير ميباشد :
الف – اشخاص حقوقي ايراني كه در زمينه مهندسين مشاور ، پيمانكاران ، توليدي، خدماتي و فني در بخش كشاورزي فعاليــت مينمايند مي توانند در قـالـب شركتهاي به ثبت رسيده به عضويت سازمان پذيرفته شوند
ب - موضوع فعاليت شركت لازم است در زمينه كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست و فعاليت هاي مرتبط با آن باشد.
ج - اشخاص حقوقي لازم است حداقل يك نفر كارشناس از رشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي يا محيط زيست مرتبط با نوع فعاليت شركت را بعنوان عضو هيأت مديره، مدير عامل، سهامدار يا همكار بصورت تمام وقت در اختيار داشته باشد.
ماده 3-مدارك مورد نياز جهت عضويت بشرح زير است :
الف – فرم تكميل شده ( برابر فرم پيوست )
ب - تصوير مدارك تحصيلي مؤسس يا شركاء شركت
ج - تصوير مدارك تحصيلي پرسنل شاغل تمام وقت در شركت ( كارشناسان )
د - تصوير اساسنامه به ثبت رسيده شركت
هـ - تصوير آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي
و - اصل فيش بانكي پرداخت حق عضويت
ماده 4 – كارت عضويت اشخاص حقوقي با امضاء رئيس سازمان مركزي و رئيس سازمان استان صادر خواهد شد
ماده 5-شماره نظام مهندسي براي اعضاي حقوقي كه در كارت عضويت درج مي گردد داراي مشخصات شرح زير ميباشد:
1- كد استان بشرح ليست پيوست
2- كد تاريخ از 3 رقم تشكيل مي گردد ( مشابه كارت عضويت اشخاص حقيقي )
3- شماره عضويت چهار رقمي ميباشد و در هر استان از 0001 شروع مي گردد .
ماده 6 – كارت عضويت اعضاي حقوقي در سراسر كشور داراي فرم واحد مي باشد .
ماده 7 -مدت اعتبار كارت عضويت يك سال مي باشد كه ساليانه اعتبار آن تمديد و پس از پنج سال تجديد مي گردد.
تبصره 1- تمديد و تجديد كارت عضويت منوط به پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد.
تبصره 2- هزينه تجديد كارت عضويت توسط شوراي مركزي تعيين مي گردد.
ماده 8 -در صورت مفقود شدن كارت عضويت صدور المثني با پرداخت جريمه به ميزان 50 درصد حق عضويت انجام مي شود .
ماده 9 -ميزان حق عضويت اشخاص حقوقي ساليانه توسط شوراي مركزي تصويب و ابلاغ ميگردد.
ماده 10 -پرداخت حق عضويت از تاريخ پذيرش عضويت سالانه بوده چنانچه هر يك از اعضاء حقوقي در پرداخت بيش از 3 ماه تأخير داشته باشند معادل 30% حق عضويت جريمه بايد پرداخت نمايند .
ماده 11 – اشخاص حقوقي فقط مي توانند در يك استان به عضويت سازمان پذيرفته شوند.
ماده 12-شماره نظام مهندسي اعضاي حقوقي در صورت انتقال محل شركت يا مؤسسه از يك استان به استان ديگر، لغو عضويت يا انحلال بشرح زير مورد اقدام قرار مي گيرد:
1- در صورت انتقال شركت يا مؤسسه از يك استان به استان ديگر شماره نظام مهندسي عضو حقوقي در استان مبداء راكد و در استان مقصد شماره جديد با ملحوظ داشتن سال عضويت و اضافه نمودن كلمه انتقالي در ابتداي شماره جديد مورد عمل قرار مي گيرد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي در استان مبداء ضمن راكد نمودن شماره در مقابل آن كلمه انتقال به استان مقصد درج مي گردد.
مثال :
- شماره قديم در استان مبداء : 010820001
- شماره جديد در استان مقصد 030820004 انتقالي
2- در صورت لغو عضويت شماره نظام مهندسي عضو حقوقي راكد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي در مقابل آن كلمه لغو عضويت ثبت مي گردد.
3- در صورت انحلال شركت شماره نظام مهندسي عضو حقوقي راكد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهنسي در مقابل آن كلمه انحلال شركت ثبت مي گردد.
تبصره –در صورت بازگشت مجدد عضو حقوقي به استان مبداء شماره نظام مهندسي عضو حقوقي در استان مبداء از راكد خارج و به متقاضي داده ميشود و شماره نظام مهندسي عضو حقوقي در استان مقصد راكد مي گردد.
ماده 13-در صورت عدم پرداخت حق عضويت سالانه دارنده كارت عضويت حق برخورداري از مزاياي عضويت سازمان را نخواهد داشت .
ماده 14-در صورت عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال پياپي كارت عضويت از درجه اعتبار ساقط و شماره نظام مهندسي راكد مي گردد. در صورت مراجعه عضو و ارائه درخواست ادامه عضويت، پس از پرداخت حق عضويت معوقه و جرايم متعلقه مقرر در ماده 10 عضويت عضو برقرار مي گردد

خواندن 3606 دفعه

اخبار نظام مهندسی کشاورزی کشوری

مطالب پر بازدید

دسترسی آسان

اطلاعات تماس

قم- انتهای بلوار امین - میدان ارتش - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
02532602886-7
info@ertebatnezam-qom.ir
کانال تلگرام سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم

آمار بازدید سایت

409212
تعداد بازدید امروز :تعداد بازدید امروز :330
تعداد بازدید دیروز :تعداد بازدید دیروز :314
تعداد بازدید ماهیانه :تعداد بازدید ماهیانه :4569
کل بازدید سایت :کل بازدید سایت :409212

کلیه حقوق این وب سایت برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم محفوظ می باشد .