پنج شنبه, 30 مهر 1394 ساعت 11:23

دستورالعمل عضويت اعضاي حقيقي در سازمان استاني

دستورالعمل عضويت اعضاي حقيقي در سازمان استاني
- تاريخ تصويب دستورالعمل 1381/05/30
- تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 1 ) دستورالعمل 1386/06/30

ماده 1- تعاريف :
- سازمان مركزي : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.
- شوراي مركزي : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.
- سازمان استان : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود.
- شوراي استان : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي استان سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود.
- بند ج ماده 1 قانون تأسيس سازمان : مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط را دارا باشد.
- تبصره بند ج ماده 1 قانون تأسيس سازمان : رشته هاي اصلي كشاورزي و منابع طبيعي و
رشته هاي مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي رسد.
- ماده 34 قانون تأسيس سازمان : كليه اتباع ايران فارغ التحصيلي دوره هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط حق عضويت در سازمان را دارا هستند.
ماده 2- طبق مفاد بند ج ماده يك و تبصره ذيل آن و ماده 34 قانون تأسيس سازمان كليه
فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست درمقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي توانند به عضويت سازمان استان پذيرفته شوند.
تبصره – دارندگان مدارك تحصيلي صادره از مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي كشاورزي و مرتبط و همچنين دارندگان مدارك مراكز آموزش عالي كه از طريق بورسيه دستگاههاي اجرايي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در
رشته هاي كشاورزي و مرتبط دوره هاي مذكور را طي نموده اند مي توانند به عضويت سازمان پذيرفته شوند.
ماده 3- مدارك مورد نياز جهت عضويت بشرح زير است :
الف – فرم تكميل شده ( برابر فرم پيوست )
ب – تصوير اصل مدرك يا گواهي موقت كارشناسي
ج – عكس 4×3 چهار قطعه
د - اصل فيش بانكي پرداخت حق عضويت و هزينه صدور كارت عضويت
تبصره - شماره حساب پرداخت حق عضويت توسط سازمان استان تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 4- كليه مدارك جهت عضويت مي بايستي به سازمان استان تحويل گردد.
ماده 5- كارت عضويت سازمان استان داراي 2 امضاء رييس سازمان مركزي و رييس سازمان استان خواهد بود.
تبصره 1- فرم و محتواي كارت عضويت سازمان استان براساس ضوابط مصوبه شوراي مركزي تعيين مي گردد.
تبصره 2- كارت عضويت سازمان در سراسر كشور داراي فرم واحد خواهد بود.
تبصره 3- مدت اعتبار كارت عضويت 1 سال مي باشد كه در پايان مدت اعتبار، تمديد آن براساس ضوابط مصوب بلامانع است. در صورت مفقود شدن كارت عضويت، كارت عضويت المثني با پرداخت جريمه به ميزان50% حق عضويت صادر مي شود.
تبصره 4- تعويض كارت عضويت منوط به پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد.
تبصره 5- هزينه صدور و تعويض كارت عضويت سالانه توسط شوراي مركزي تعيين مي گردد
ماده 6- ميزان حق عضويت اعضاء ساليانه توسط شوراي مركزي تصويب و ابلاغ ميگردد.
ماده 7- پرداخت حق عضويت از تاريخ عضويت سالانه بوده و چنانچه هر يك از اعضاء در پرداخت بيش از 3 ماه تأخير داشته باشد معادل 20% حق عضويت جريمه خواهد شد.
ماده 8- در صورت عدم پرداخت حق عضويت سالانه، دارنده كارت عضويت حق برخورداري از مزاياي عضويت سازمان را نخواهد داشت .
تبصره – در صورت عدم پرداخت حق عضويت سالانه بمدت 3 سال پياپي كارت عضويت از درجه اعتبار ساقط و شماره نظام مهندسي راكد مي گردد، در صورت مراجعه عضو و ارائه درخواست ادامه عضويت، پس از پرداخت حق عضويت معوقه و جرايم متعلقه مقرر در ماده 7، عضويت فرد برقرار مي گردد.
ماده 9- شماره نظام مهندسي اعضاء براي درج در كارت عضويت از سه قسمت شرح زير تشكيل شده است.
1- كد استان دو رقم بشرح ليست پيوست ميباشد.
2- كد سال عضويت اعضاء سه رقم ميباشد با توجه به سال تأسيس سازمان از 080 شروع و ادامه مي يابد.
3- شماره نظام مهندسي عضو پنج رقم ميباشد كه در هر استان از 00001 شروع و تا 99999 ادامه مي يابد.
ماده 10- شماره نظام مهندسي اعضاي حقيقي سازمان استان در صورت هر يك از شرايط اشاره شده
1- انتقال عضو از يك استان به استان
2- لغو عضويت عضو
3- فوت
بشرح زير مورد اقدام قرار مي گيرد
الف – در صورت انتقال عضو از يك استان به استان ديگر شماره نظام مهندسي عضو در استان مبداء راكد و در استان مقصد شماره جديد با ملحوظ داشتن سال عضويت عضو و اضافه نمودن كلمه انتقالي در ابتداي شماره جديد مورد عمل قرار مي گيرد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي اعضا در سازمان استان مبداء ضمن راكد نمودن شماره در مقابل آن كلمه انتقال به استان مقصد درج مي گردد.
مثال :
- شماره قديم عضو در استان مبداء 0108200321
- شماره جديد عضو در استان مقصد 0308200582 انتقالي
تبصره – در صورت بازگشت مجدد عضو به استان مبداء شماره نظام مهندسي عضو در استان مبداء از راكد خارج و به عضو داده ميشود و شماره نظام مهندسي عضو در استان مقصد راكد مي گردد.
ب – در صورت لغو عضويت عضو شماره نظام مهندسي عضو حقيقي راكد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي در مقابل آن كلمه لغو عضويت ثبت مي گردد.
ج - در صورت فوت عضو شماره نظام مهندسي عضو راكد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي در مقابل آن كلمه فوت ثبت مي گردد.
ماده 11- كارت عضويت اعضاء پس از سپري شدن ده سال از زمان صدور آن تعويض مي گردد

خواندن 5018 دفعه

اخبار نظام مهندسی کشاورزی کشوری

مطالب پر بازدید

دسترسی آسان

اطلاعات تماس

قم- انتهای بلوار امین - میدان ارتش - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
02532602886-7
info@ertebatnezam-qom.ir
کانال تلگرام سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم

آمار بازدید سایت

409205
تعداد بازدید امروز :تعداد بازدید امروز :323
تعداد بازدید دیروز :تعداد بازدید دیروز :314
تعداد بازدید ماهیانه :تعداد بازدید ماهیانه :4562
کل بازدید سایت :کل بازدید سایت :409205

کلیه حقوق این وب سایت برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم محفوظ می باشد .